Målning på trä, "Systerskap"

Workshop – Tema Maria, 28 mars

ATT SÄGA JA…….

som Maria och ge plats i sitt liv för nytt att växa, ett tema som inspirerat mig till dikt och bild alltsedan jag var kyrkvärd i Vendels kyrka och där tog del av hennes liv genom de bilder som finns på kyrkans norra vägg.

Kanske kan hon inspirera även dig!

Välkommen till en Workshop med tema
 ”Maria – ett kvinnoliv” .
I Tegelsmora prästgård lördag 28 mars 2015, 10.00-17.30

I dagarna kring Marie Bebådelse, bekantar vi oss med våra tankar, föreställningar och känslor kring Maria, Guds moder. Vi arbetar kreativt och fritt utifrån egna behov med bild och text och använder enkla, opretentiösa material.

Maria har många epitet som vi på olika sätt berör under dagen. Du behöver inga förkunskaper och inte heller vara troende för att delta. Maria har vi träffat på ändå under livet, och hon är en kvinna som är intressant att lära känna. Det kommer att finnas flera material att välja bland. Någon ”duktighet” behövs inte alls.

Vi håller till i Tegelsmora Prästgård, som ligger ca 5 km utanför Örbyhus. En fantastisk plats, inspirerande och varm. Kommer du med tåg eller buss till Örbyhus så ordnar jag skjuts från stationen till prästgården.

Vägbeskrivning för dig som kör bil finns på min hemsida, www.rodhaken.se. Du kan även ringa eller mejla mig för vägbeskrivning.

Förmidddags- och eftermiddagsfika ingår i priset. 
Tag med egen lunch.
Tid: Lördagen den 28 mars 2015, 10.00-17.30
Pris: 750 kronor, allt material och fika ingår.
Max 8 deltagare.

Frågor och anmälan till Eva på telefon 
0730 933878 eller e-post eva@rodhaken.se
Anmälan senast 
den 20 mars.