Mariaskåp på historiska museet

Sedan november står mitt Maria- skåp bland andra altarskåp på Historiska museet. Mitt skåp är en fri tolkning av sakramentsskåpet som stod i Vendels kyrka på medeltiden. Det skåpet finns sedan mer än hundra år i historiska museets arkiv. Det broderade Mariaskåpet är mitt bidrag till föreningen Skapande broderis utställning ” Spår av medeltida liv .
Utställningen skulle egentligen vara avslutad men Corona lät mitt skåp stå kvar ännu en tid. Jag känner mig hedrad.