Min konst

tavla3

 

Sedan femton år tillbaka arbetar jag huvudsakligen i olika textila material och med olika textila tekniker. Just nu tovar jag i ull kombinerat med siden, två olika kvalitéer, två viljor ,som på olika sätt påverkar varandra. Ullen är för mig stum och jordnära, trogen och formfast. Sidenet eteriskt, ljusbärande och nära himlen. Det tovade stycket blir  en broderimiljö där motivet formar sig med hjälp av tråd och nål. Jag broderar för hand, vilket tar lång tid och skapandet varar länge. Tiden lägger ett skimmer i konstverket.

Jag sliter isär och fogar ihop, tyger, trådar etc. Det är en fysisk process men också en psykisk och känslomässig resa. Att göra något vackert av det som är trasigt är en av drivkrafterna. Det textila materialets formbarhet, textilens egna vilja och motstånd lockar mig. Att arbeta med olika textila strukturer, låta tiden löpa mellan mina händer och genom mitt sinne väcker minnen och erfarenheter. Den kreativa processen erbjuder mig möjlighet att förhålla mig på nytt sätt till känslor och tankar som är förknippade med minnen och upplevelser. Ett konstverk, som jag är nöjd med, talar tillbaka och ger mig nytt perspektiv.

Min konst är inte avbildande även om realistiska inslag finns. Jag arbetar med symboler och metaforer både i färg och form och material. Jag ställer frågor till livet och konsten huvudsakligen utifrån ett feministiskt perspektiv. Min uppväxt mellan en mamma som kämpade för jämlikhet i hem och arbete och en kvinnoföraktande far, har naturligtvis påverkat mig.  Textil konst värderas ännu så länge inte lika högt som t ex måleri. Eventuellt kan det hänga samman med att det huvudsakligen finns kvinnliga textilkonstnärer. För mig har det hittills varit viktigt att hålla fast vid en kvinnlig tradition att uttrycka sig i textila material.

Mina bilder gestaltar möten mellan olika kvalitéer, mellan mina tankar och materialet, mellan kropp och själ. Livets styrka och skörhet fascinerar och är en ständig källa till inspiration.

Jag har haft egna utställningar i bl.a. Umeå, Skellefteå, Uppsala och Stockholm, Östersund, Örbyhus och Åland. Sedan tio år deltar jag varje påsk i konst-på-väg i Tierps kommun. Jag har även deltagit i flera utställningar i konsthallen i Tierps bibliotek, nu senast nyåren 2015 i samband med presentationen av boken ” Om konsten och livet ” porträtt av 23 konstnärer i Uppland.

Välkommen till mitt galleri, där kan du se ett litet urval av min konst

Vill du se mer av min konst är du välkommen att besöka mig i min ateljé.