Rödhaken erbjuder Bildterapi.

Bildterapi

Bildterapi enkelt uttryckt: likaväl som vi har en egen röst, en egen handstil, ett eget kroppspråk har vi ett personligt bildspråk. Att lära känna mer av sig själv via sitt bildspråk är roligt, häpnadsväckande och utvecklande. Man får ”syn på sig själv”. Får man kontakt med sin fantasi, som ibland ligger gömd i barndomslandet, öppnar sig nya möjligheter att handskas med vardagslivet på ett mer kreativt sätt.

Jag erbjuder bildterapi i form av själverfarenhetsgrupper, där man via bildskapandet inbjuder till ett samtal med sitt inre. Jag arbetar med opretentiösa metoder och enkla material. Det är ingen konstskola och man behöver inte kunna måla för att delta. Huvudsaken är att du har en önskan att lära känna mer av dig själv.

Du kan även kontakta mig för enskild bildterapi. Min inriktning är ”skapande som friskvård” och personlig utveckling. Jag är medlem i SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

Meditativt måleri

Meditativt måleri är ett sätt att närma sig sitt inre, att i tystnad och stillhet, vacker miljö måla sig till inre lugn. Man kan beskriva det som ett sätt att få syn på tankar och känslor som dyker upp när man i tystnad ägnar uppmärksamheten på sitt inre.

Vi använder färg och form och meditativ struktur för att finna lugn och harmoni. Målningen är gärna icke-föreställande, bilden ska inte analyseras eller bedömas utan är ett uttryck i stunden för det som sker i ditt inre när du kommer till ro.