Rödhaken erbjuder Bildterapi.

Bildterapi

Bildterapi är enkelt uttryckt ett sätt att upptäcka och få glädje av sitt personliga bildspråk. Likaväl som vi har en egen röst, en egen handstil, ett eget kroppsspråk, har vi ett personligt bildspråk. Att lära känna mer av sig själv via sitt bildspråk är roligt, häpnadsväckande och utvecklande. Tankar och känslor blir synliga i bildterapi, och när man får kontakt med sin fantasi, som ibland ligger gömd i barndomslandet, öppnar sig nya möjligheter att handskas med vardagslivet på ett mer kreativt sätt.

Jag erbjuder bildterapi i form av själverfarenhet i grupp eller enskilt. Arbetsmetoderna är  opretentiösa och jag använder enkla material. Det är ingen konstskola och man behöver inte kunna måla för att delta. Huvudsaken är att du har en önskan att lära känna mer av dig själv. Min inriktning är skapande som friskvård och personlig utveckling.

Om du är intresserad , kontakta mig så berättar jag mer om tillvägagångssätt.

 

Meditativt måleri

Meditativt måleri är ett sätt att närma sig sitt inre, att i tystnad och stillhet, vacker miljö måla sig till inre lugn. Man kan beskriva det som ett sätt att få syn på tankar och känslor som dyker upp när man i tystnad ägnar uppmärksamheten på sitt inre.

Vi använder färg och form och meditativ struktur för att finna lugn och harmoni. Målningen är gärna icke-föreställande, bilden ska inte analyseras eller bedömas utan är ett uttryck i stunden för det som sker i ditt inre när du kommer till ro.